เทคนิคการปรับแต่ง Firefox แบบเจ๋งๆ

Oct 6, 2010
iasava

เพื่อนๆหลายคนที่ชอบใช้ Firefox รู้ไหมว่าเราสามารถที่จะปรับแต่ง Firefox ของเราให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้นะครับ โดยการพิมพ์ about:config ที่ Address Bar จะได้ดังรูป

ก่อนที่เราจะแก้ไขอะไรไปข้อควรจำข้อหนึ่งที่ดีที่เราควรจะทำและจำไว้เสมอคือการ Backup ครับวิธีการดังนี้
– ให้เรา Copy ไฟล์ prefs.js เก็บไว้ก่อนไฟล์นี้จะเป็น Profile Default ของ Firefox ถ้าเกิดผิดพลาดให้เอาไฟล์นี้ไปทับไฟล์ที่เราแก้ไขไปก็จะเป็นการ Restore Firefox
– หากเราทำไฟล์ prefs.js หายไปหรือลืม Backup ก็สามารถ Restore Firefox ได้โดยต้องปิด Firefox ก่อนแล้วพิมพ์ firefox.exe -safe-mode ที่ Command Dos จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้เรา Reset อะไรได้หลายอย่างเหมือนกันลองๆอ่านดูครับ แต่ในกรณีนี้ให้เราเลือก Reset All User Preferences To Firefox Defaults

การ Backup ก็จบไปแล้วมาดูการปรับแต่งเลยละกันครับ

Speed up Firefox

พิมพ์คำว่า pipelining ลงไปที่ช่อง Filter แล้วแก้ไขค่าดังต่อไปนี้

network.http.pipelining เปลี่ยนค่าเป็น true

network.http.proxy.pipelining เปลี่ยนค่าเป็น true

network.http.pipelining.maxrequests เปลี่ยนค่าเป็น 8 
(8 หมายถึงเปิด Connection 8 ช่องพร้อมๆกัน)

จากนั้นพิมพ์ max-connections ที่ช่อง Filter เพื่อแก้ค่าดังนี้

network.http.max-connections เปลี่ยนค่าเป็น 96

network.http.max-connections-per-server เปลี่ยนค่าเป็น 32

Disable antivirus scanning

ในกรณีที่เราใช้ Firefox ดาวน์โหลดไฟล์ต่างโดยปกติแล้ว Antivirus จะทำการสแกนไวรัสไปพร้อมๆกับการดาวน์โหลด แต่ก็แลกกับการโหลดที่ช้าลง ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดให้ Antivirus ค่อย Scan เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วได้โดยแก้ที่

browser.download.manager.scanWhenDone เปลี่ยนค่าเป็น false

Open Javascript popups as tabs

เราสามารถที่จะย้าย Javascript Popups ไปเปิดบน Tab ของ Firefox โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาได้โดยแก้ไขที่

browser.link.open_newwindow.restriction เปลี่ยนค่าเป็น 0

Auto export bookmarks

ตั้งแต่ Firefox เวอร์ชั่น 3 ขึ้นไป Bookmarks จะถูก Save และ Export อัตโนมัติอยู่แล้วโดยจะเป็นไฟล์ places.sqlite แทนที่จะเป็น bookmarks.html แต่เราสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติและเป็น bookmarks.html โดยแก้

browser.bookmarks.autoExportHTML เปลี่ยนค่าเป็น true

Disable extension install delay

เราสามารถแก้ไข Delay Time ตอนที่เราลง Extension ของ Firefox ได้โดยแก้ไขที่

security.dialog_enable_delay เปลี่ยนค่าเป็น 0

View source code in an external editor

นอกจาก View Source ของ Firefox แล้วเรายังสามารถใช้ Program อื่นๆในการดู Source Code ได้ เช่น Notepad++, Editplus เป็นต้น โดยแก้ที่

view_source.editor.external เปลี่ยนค่าเป็น true

view_source.editor.path เปลี่ยนค่าเป็น path ของ program ที่เราต้องการใช้

Get more add-on search results

เราสามารถแก้ไขการแสดงสำหรับ Add-on ซึ่งปกติจะแสดงแค่ 5 Add-on เท่านั้น แก้ที่

extension.getAddons.maxResults เปลี่ยนค่าเป็น 10 หรือแล้วแต่ชอบครับ

Related posts: