Android Apps สำหรับคนรัก Linux

Jul 18, 2011
iasava

สำหรับเพื่อนๆที่อยากศึกษา Linux หรือชื่นชอบ Linux เช่นผมเป็นต้น แต่ตอนนี้กำลังศึกษา Mac ทั้ง GUI และ Command ถ้ามีทริปและเทคนิคดีๆจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ วันนี้เอา Android ก่อน สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำ Apps สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา Linux อาจจะยังจำคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่มากมายยังไม่ได้ หรือได้ไม่หมด มี Apps สำหรับ Android ที่จะช่วยให้เราเอาไว้ดูคำสั่งต่างๆพร้อมทั้งคำอธิบาย ช่วยให้เราใช้งาน Linux ได้ราบรื่นขึ้นไปดูกันเลยครับ

Linux Commands

เป็น App ที่รวบรวมคำสั่ง Linux ต่างๆไว้มากกว่า 570 คำสั่งซึ่งในแต่ละคำสั่งนั้นจะประกอบไปด้วย ชื่อ,syntax,รายละเอียด และ options ต่างๆ ดาวน์โหลดที่ Linux Commands

Unix and Linux commands

คล้ายๆกับ App ตัวแรก แต่จะมีรายชื่อคำสั่งพร้อมทั้งรายละเอียดแบบย่อเรียงตามลำดับตัวอักษร พร้อมทั้งลิงค์ไปยังรายละเอียดของคำสั่ง ดาวน์โหลดที่ Unix and Linux commands

Linux command list

คล้ายกับทั้งสองแบบที่ผ่านมา แต่จะมีช่องให้เราสามารถ Search หาได้แทน ดาวน์โหลดที่ Linux command list

Commands for linux

รวบรวมคำสั่งต่างๆ โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น เช่นคำสั่งประเภท System Information, File And Director เป็นต้น ดาวน์โหลดที่ Commands for linux

Related posts: