Browsing articles tagged with " ประหยัดแบต iPhone"

เทคนิคการยืดอายุแบตเตอรี่ iPhone ให้ใช้ได้นานขึ้น

Jul 17, 2010
iasava

แบตเตอรี่ของ iPhone นั้นจะหมดช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคน บางคนคุยเยอะ บางคนเล่นเกมส์เยอะ หรือบางคนเล่น App ต่างๆเยอะ ก็สามารถทำใ้ห้แบตเตอรี่ iPhone นั้นหมดอย่างรวดเร็ว แต่เราก็มีวิธีปรับแต่งให้แบตเตอรี่นั้นหมดช้าลง ลองเอาไปใช้ดูครับ มีวิิธีการดังนี้

อย่าเอา iPhone ไปไว้ในแหล่งที่มีความร้อนสูง ซึ่งมันจะทำงานได้ดีที่อุณภูมิตั้งแต่ 32° ถึง 95° F หรือ 0° ถึง 35° C

Continue reading »